top of page

Methods

The Chain of Colour

Samen met onze partners Branddoctors en Bureau Lidwien van de Ven hebben wij het waardenmodel The Chain of Colour ontwikkeld. Het model kenmerkt zich door een verticale psychologische as en een horizontale sociologische as. In dit model zijn waarden die mensen belangrijk vinden, in kaart gebracht. De keuze van de waarden is gebaseerd op de ideeën van Freud en Adler.

Aan de hand van kwalitatieve groepsgesprekken zijn de waarden geclusterd in waardenwerelden.

Elke waarde is gevisualiseerd aan de hand van twee beelden. Deze gevisualiseerde waarden kunnen ingezet worden bij het bepalen van strategische kernwaarden in positioneringstrajecten.The Chain of Colour gebruiken wij ook om stijlgroepen te plaatsen ten opzichte van waardenwerelden. Wat mensen mooi en lelijk vinden noemen we stijl. Stijl gaat in deze context altijd over de visuele verschijningsvorm van een product.Voor een krachtige uitstraling van een merk is het belangrijk dat de stijl van het merk aansluit bij de gekozen merkwaarden.

Stijlmeters

Om over stijl zo objectief mogelijk te communiceren bepalen wij stijlen aan de hand van stijlmeters. Met behulp van deze stijlmeters kunnen we de receptuur van de stijl van een product maken. Het gebruik van stijlmeters vereenvoudigt de communicatie over vormgeving zowel binnen het bedrijf als met externe partners.

 

Deze aanpak maakt de communicatie over vormgeving minder emotioneel en minder persoonlijk. Het gaat er niet om wat de betrokkenen bij het collectioneren mooi of lelijk vinden, maar of een product past in de vastgestelde stijlpositionering.

Jaarlijkse trendvisie

Elk jaar ontwikkelen wij samen met Branddoctors onze visie op actuele trends. Voor het ontwikkelen van deze trendvisie maken we gebruik van The Chain of Colour. De trendvisie en is gericht op zowel waarde- als stijlveranderingen.

bottom of page
._2Xngm { margin-bottom: 20px; display: none; }